Nabízené služby

Poskytujeme:

  • komplexní ambulantní péči v oboru ušní, nosní, krční pro děti a dospělé
  • vyšetření a léčbu poruch rovnováhy
  • audiologické a tympanometrické vyšetření a léčbu poruch sluchu
  • preventivní prohlídky pro pracoviště s rizikem hluku
  • aplikace náušnic
  • vyšetření pro účely sportovní a zájmové
  • vyšetření pro řidičský nebo zbrojní pas
  • vystavení posudku o zdravotním stavu (např. pro pojišťovnu)

Ošetření je možné i bez doporučení praktického lékaře.

Nové pacienty přijímáme bez omezení!